Atributika

PUMPURĖLIO HIMNAS

PUMPURELIS (Small)Mūs darželis Pumpurėlis
Įsikūręs žaliam slėny.
Ten kur auga daug vaikų,
Pumpurėlių nuostabių.

Priedainis:
Kilk saulute, šviesk skaisčiau,
Mums vaikučiams augt greičiau.
Auga medžiai, skleidžias gėlės,
Ir vaikučiai pumpurėliai.

Kai pavasaris ateina,
Pumpurėliai traukia dainą.
-Kilk saulute, kilk mieloji!
Tu taip glostai ir vilioji!

 Priedainis:
Saulė kyla, paukščiai čiulba,
Pumpurėliai atsibunda.
Ir vaikai kaip tie žiedai,
Augs ir skleisis nuostabiai.

/žodžiai: ikimokyklinio ugdymo pedagogė DALIA ŠEREIKIENĖ/
/muzika: INGA ŠEDUKIENĖ/