Socialiniai partneriai

Lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ bendradarbiaudamas  su socialiniais partneriais siekia keistis informacija ir įgyta patirtimi, pagerinti teikiamų profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugumą, bei prieinamumą ir visapusiškumą.

Mūsų socialiniai partneriai:

 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamentas
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamentas
 • Vilniaus apskrities visuomenės sveikatos ugdymo centras
 • Vilniaus Šv. Kristoforo progimnazija
 • Vilniaus Saugaus eismo mokykla
 • Vilniaus Lėlės teatras
 • Šnipiškių seniūnija
 • Vilniaus Mokytojų namai Mokymosi ir informacijos centras
 • Vilniaus Ugdymo ir Plėtotės centras
 • Vilniaus Kolegija
 • Viešoji įstaiga-„Vaiko labui“
 • Vilniaus ikimokyklinių įstaigų metodinio ratelio „Aidas“, “Vaivorykštė“, “Nėris“, “Versmė“  ikimokyklinės  įstaigos.