Įstaigos struktūros schemos

Įstaigos valdymo struktūra:

VALDYMO STRUKTŪRA (Medium)

Įstaigos organizacinė struktūra:

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA (Medium)