Laisvos darbo vietos

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Darbo pradžia nuo 2021-09-01 d.

Darbo krūvis – 1,0 etatas.
Ugdomoji kalba – lietuvių.
Darbo sutartis – neterminuota.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis/neuniversitetinis išsilavinimas, edukologijos srityje (ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija būtų privalumas arba pedagogo kvalifikacija);
 • Bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais, jų tėveliais;
 • Gebėjimas dirbti IKT;
 • Gebėjimas dirbti komandoje, numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, veiklos turinį, gebėjimas dirbti su veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

Privalumai:

 • Darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas;
 • Dokumentų rengimas, gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
 • Gebėjimas dirbti su skirtingo amžiaus ugdytiniais.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Prašymas);
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą CV;
 • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Motyvacinis laiškas.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai  el. paštu arba telefonu.
Dokumentai pateikiami el. paštu: rastine@pumpurelis.vilnius.lm.lt. su nuoroda: Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Informacija tel./fak. 8 5 2775822 arba el. p. rastine@pumpurelis.vilnius.lm.lt.