Logopedas

LOGOPEDASįgyvendina specialiojo ugdymo programą, teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Logopedas įvertinęs vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius; sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių vaiko/vaikų kalbos ugdymo programas, jas taiko; šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus; padeda pedagogams pritaikyti vaikams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdomąją medžiagą ir ugdymo priemones; konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais; rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias ugdymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.


Logopedė – Justina,
aukštasis universitetinis išsilavinimas, logopedo kvalifikacija.

Darbo dienos: pirmadienis – penktadienis

Konsultacijai registruotis el. paštulogopedas1@pumpurelis.vilnius.lm.lt

Grupės su kuriomis logopedas dirba:

 • „Drugelių“ gr.;
 • „Kodėlčiukų“ gr.;
 • „Bitučių“ gr.;
 • „Varpelių“ gr.;
 • „Ramunėlių“ gr.;
 • „Saulučių“ gr.;
 • „Dobiliukų“ gr.;
 • „Gudručių“ gr.;
 • „Pabiručių“ gr.

Logopedė – Milda, aukštasis universitetinis išsilavinimas, logopedo kvalifikacija.

Darbo dienos: pirmadienis, trečiadienis, ketvirtadienis.

Konsultacijai registruotis el. paštulogopedas@pumpurelis.vilnius.lm.lt

Grupės su kuriomis logopedas dirba:

 • „Linelių“ gr.;
 • „Boružėlių“ gr.;
 • „Smalsučių“ gr.