Įgyvendinti projektai

2011 metais įstaiga dalyvavo ES  lėšomis finansuojamame projekte „Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didinimas“, kurio tikslas – didinti švietimo įstaigų administracinio personalo ir darbuotojų kvalifikacijos, žinių bei gebėjimų lygį ir išklausė šiuos mokymus:
1. „Bendravimo psichologija dirbant su vaikais“ 2011 m. gegužės 19-20 dienomis dalyvavo 12 auklėtojų padėjėjų.
2. „Šiuolaikiniai vadybos ir personalo motyvavimo metodai“ 2011 m. birželio 14-15 dienomis dalyvavo 2 darbuotojai.
3. „Geros praktikos higienos taisyklės, maisto ruošimo technologija“ 2011 m. gegužės 23, 24, 30, 31 dienomis dalyvavo 3 virėjai.
4. „Pagalbinių darbininkų elektrosaugos kursai“ 2011 m. lapkričio 8 dieną dalyvavo 3 darbuotojai.
5. „Specializuoti pirmos pagalbos ir darbo saugos kursai“ 2011 m. gruodžio 29 dieną dalyvavo 5 darbuotojai.
6. „Specializuoti priešgaisrinės saugos kursai“ 2011 m. gruodžio 1 dieną dalyvavo 7 darbuotojai.

Šie mokymai suteikė būtinos kvalifikacijos personalo tiesioginėms funkcijoms atlikti, nuo kurių tiesiogiai priklauso vaikų gyvybė ir saugumas, bei gebėjimas efektyviai reaguoti į aplinką, vykstančius pokyčius.


2010 metais įstaiga dalyvavo 2007 – 2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonės „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ projekte (kurio vertė 300 tūkst. litų).
Šiuo projektu yra atnaujintos visų grupių aplinkos, įsigytas inventorius (lovytės, stalai, spintelės, kėdutės ir kt.), įrengtas metodinei – ugdomajai veiklai skirtas kabinetas (kompiuteriai, interaktyvi lenta, multimedija), kuriame pedagogai tobulina savo kompetencijas, bei dalijasi gerąja darbo patirtimi su kitais Vilniaus darželiais.
Pedagogams sudarytos palankesnės sąlygos dirbti, o vaikams – sukurta saugi ir standartus (saugumo, sveikatos ir kt.) atitinkanti ugdomoji aplinka.


Vilniaus lopšelis- darželis „Pumpurėlis“ nuo 2010 m. dalyvauja ES programoje „Vaisių vartojimo skatinimo švietimo įstaigose“.
Šios programos siekis: užtikrinti, kad mūsų vaikai kasdien gautų vaisių ir daržovių, kuriose slypi visi svarbiausi vaikui reikalingi vitaminai ir mineralai.