Psichologas

Psichologas konsultuoja tėvus (globėjus), mokytojus vaiko psichologijos klausimais, teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo, vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą, vykdo individualų ir/ ar grupės vaikų stebėjimą, dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su logopedu ir kitais įstaigos specialistais organizuojant ir vykdant ugdymo procesą.

Psichologė – Anastasija, aukštasis universitetinis išsilavinimas (Maskvos psichologijos ir socialinių mokslų institutas), III-oji psichologo kvalifikacinė kategorija.

Darbo laikas:
Pirmadienį     900 – 1300
Penktadienį    900 – 1300

Kontaktai:
Tel.: 8656 26971
El. paštas: psichologas@pumpurelis.vilnius.lm.lt arba  anastasija.sadauskiene@gmail.com