Parama

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą forma FR0512, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1,2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui , kurį lanko Jūsų vaikas).

Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Skirdami labdarą lopšeliui-darželiui, nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio ir pervestos lopšeliui-darželiui. Gauti pinigai galėtų būti panaudoti vaikų ugdymo aplinkos atnaujinimui, ugdymo priemonėms, pastato renovacijai ir kt.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti? 

  1. prašymą galima pateikti elektroniniu užpildant prašymą FR0512 būdu pagal VMI prie FM nustatytą tvarką.
  2. iki gegužės 1 d. galite kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių ir pateikti prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų lopšeliui-darželiui „Pumpurėlis“.

Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Įstaigos rekvizitai prašymams dėl 1,2% pajamų mokesčio pervedimo:

Paramos gavėjas Vilniaus lopšelis-darželis „Pumpurėlis
Įstaigos kodas 190011951
Adresas Kalvarijų g. 186, Vilnius
Banko sąskaita LT537044060004028427
Bankas AB SEB bankas

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ